Klantgerichte innovaties in financiële dienstverlening : moeilijk maar niet onmogelijk!

Klantgerichte innovaties in financiële dienstverlening :  moeilijk maar niet  onmogelijk!

Innoveren buiten bestaande structuren en kaders biedt beste kansen. Onder druk van pers, overheid en consumenten belooft de financiële sector na talloze schandalen beterschap. Bestuurders beloven plechtig de klant centraal te stellen om het vertrouwen terug te winnen. Innovaties zijn hiervoor een noodzaak: in producten, diensten en klantcontacten. Dit is echter een

Lees Verder

Maak van PAP geen moetje

Maak van PAP geen moetje

Veel — niet alle! — verzekeraars zijn druk doende het product approval proces (PAP) in te richten. Dit proces heeft als belangrijkste doel het centraal stellen van de klant bij de ontwikkeling van producten en diensten. Een dergelijk goed beschreven en correct uitgevoerd proces is een wens

Lees Verder

Pak door bij financiële provisieregeling

Onlangs evalueerde minister De Jager van Financiën de provisieregeling voor financiële diensten. De beoogde ‘tegenmacht’ van consumenten en de cultuur omslag in de sector blijken onvoldoende gerealiseerd. De verscherping en aanvullingen van de minister gaan niet vergenoeg. Daar om moet hij nú doorpakken met structurele aanpassingen. In

Lees Verder

Klant centraal? Marketing aan zet!

De klant is degene die uiteindelijk koopt en betaalt. Financiële bedrijven stellen hem weer centraal. Dat vraagt om ruimte voor ‘traditionele’ marketing met inspiratie uit andere branches. Als u bij een verzekeraar werkt, vraag ik u graag: wanneer heeft u zélf voor het laatst contact gehad met een

Lees Verder

Productnormering: commerciële kans!

Politiek, toezichthouders en consumentenorganisaties hebben het helemaal gehad met de financiële dienstverlening. Ook binnen de branche klinkt de roep om fundamentele herzieningen. Het belang van de consument moet voorop staan. Zelfregulering werkt niet. Gezocht wordt naar meer toezicht – middelen én uitvoering – en inhoudelijke normering. Het einde van gezond liberalisme

Lees Verder

Fiscaal banksparen en beleggen: een échte verandering!

Per 1 januari 2008 verliezen verzekeraars het monopolie op fiscaal begunstigde vermogensopbouw. Lijfrentepolissen en Kapitaalverzekeringen Eigen Woning (KEW’s) moeten dan concurreren met spaar- en beleggingsrekeningen. Deze producten kennen andere kosten en een andere provisie. De gevolgen hiervan voor commercie en bedrijfsvoering van het intermediair zijn groot. Deze

Lees Verder

Imago: Het praatstadium voorbij

Voor de goede orde: Imago is geen trendy kreet die alleen van belang is in de wereld van mode, artiesten, politici en andere tijdelijke verschijnselen. Imago is simpelweg het beeld dat bij de buitenwereld bestaat van een merk, een bedrijf, een bedrijfstak, beroepsgroep, organisatie of persoon. Dit

Lees Verder

Pariculieren durven weer te beleggen!

De afgelopen jaren keerden particuliere beleggers de beurs de rug toe. De teleurstellende koersontwikkeling, mede het gevolg van de uiteenspattende Internetluchtbel en de boekhoudschandalen, waren hier debet aan. Sparen was opeens weer salonfähig. Deze trend lijkt zich echter voorzichtig te keren. Voor het eerst sinds het jaar

Lees Verder