Particulieren durven weer te beleggen. Dat biedt ook goede kansen voor intermediairs. Mits deze zich inleven in de specifieke doelgroepen, hun wensen en een aantal succesfactoren in acht nemen.

 

Download het hele artikel