Focus op financiële dienstverlening
Delphis Marketing richt zich op de marketing van financiële en zakelijke dienstverlening. Focus en expertise: de voorwaarden voor een echt goed resultaat!

Concreet resultaat en draagvlak
Behalve door de expertise onderscheidt Delphis Marketing zich door uit te gaan van úw specifieke situatie. Daarbij past alleen een aanpak op maat. Uw markt en uw vraag zijn het uitgangspunt. Maar daarnaast worden de (on)mogelijkheden van uw organisatie, mensen en belangen betrokken. Delphis Marketing werkt gefocussed, maar nooit verkokerd. Uitvoering vindt zoveel mogelijk plaatst met een uit uw organisatie geformeerd team. Het eindresultaat is daardoor praktisch, gedragen en daardoor succesvol.

Katalyseren; niet forceren
De huidige markt dwingt tot veranderingen en innovaties. Veel organisaties kennen echter ingesleten mores en (persoonlijke) verhoudingen. Daarom lopen goede initiatieven vaak vast. Delphis Marketing kan als externe partij deze innovaties katalyseren. Resultaatgericht, maar altijd betrokken en met oog voor alle belangen.

Hands on; geen dikke rapporten
Delphis Marketing verzorgt innovatieve product- en dienstontwikkeling, communicatie, advies en interim management. Geen dikke rapporten, maar een hands on aanpak met concrete resultaten. We starten altijd met een helder plan van aanpak, zodat u weet wat u kunt verwachten.

Turn key en start ups
Soms is het handiger om een project of operatie buiten de bestaande organisatie te realiseren of op te starten tot een up and running operatie. Delphis Marketing verzorgt dat graag. Maar altijd met het oog op de koppeling met en eventuele incorporatie door die bestaande organisatie.

Strategie en operatie
Concrete projectuitvoeringen zijn altijd gebaseerd op de strategische uitgangspunten. En andersom: ontwikkeling van strategie en beleid is altijd met oog voor de realisatie ervan in de praktijk. Uw wensen en ideeën zijn leidend, maar wij voegen daar graag onze eigen ervaringen en ideeën aan toe. Zo komen we samen tot de beste oplossingen die echt werken.

Kijkt u even naar ons track record, dan ziet u wat we bedoelen!