Delphis Marketing richt zich vooral op de marketing van financiële en zakelijke dienstverlening. Focus en expertise: de voorwaarden voor een echt goed resultaat! Denkt u bijvoorbeeld aan de volgende concrete werkzaamheden. Afhankelijk van uw vraag worden die indien nodig gecombineerd. Klik even op onderstaande diensten. En kijk even naar ons track record, dan ziet u wat we bedoelen! Wij hanteren algemene voorwaarden.

Interim marketingmanagement

Overbrugging van de tijd zonder marketing manager of senior marketeer. Want in deze tijd kunt u het zich niet permitteren om belangrijke ontwikkelingen en projecten on hold te zetten omdat capaciteit en deskundigheid tijdelijk ontbreken. Paul de Heer werkt zich door zijn ruime ervaring en kennis binnen enkele dagen volledig in, zodat alles gewoon volgens plan en planning doorloopt.

Advies

U heeft een idee, maar wilt het nader toetsen? U zoekt nieuwe input? U wilt begeleiding van een marketingproject? Zoekt de juiste aanpak? Wij kijken als ervaren deskundige met een frisse blik naar uw vraagstuk en uw ideeën. Als sparringpartner of als organisator van een productieve workshop. Ons advies is altijd praktisch toepasbaar voor úw situatie en organisatie

Projectmanagement

Het opzetten en aansturen van een compleet marketingproject. Communicatie, productontwikkeling, marktonderzoek, productintroducties: we hebben er veel ervaring mee.

Communicatie

Online en offline. We gaan uit van behavioural economics en gedragspsychologie. Maar dat combineren we met gerichte doelgroepkennis én de waarden daarvan. Van de typologieën en van hun formative years. In woord en beeld. Want een beeld zegt meer dan 1.000 woorden. Zo zetten wij die lange lappen tekst om in visuals. Voor uw externe én interne doelgroepen.

Product- en dienstontwikkeling

Het ontwikkelen van het idee; van idee naar concept; via marktonderzoek en impactanalyse naar een uitgewerkt product of dienst. Alle aspecten nemen we mee, inclusief juridische zaken en actuariële aspecten. Dat doen we zoveel mogelijk samen met uw mensen voor optimaal draagvlak.

Nieuwe initiatieven en start ups

Een compleet nieuwe operatie opstarten is geen routineklus. Een geheel nieuw type product? Of een nieuwe distributiemethode? Wij hebben dat vaker gedaan en kunnen met deskundigheid én met de juiste balans tussen objectiviteit en betrokkenheid ervoor zorgen dat uw new business echt van de grond komt.

Klantgerichte innovaties

Innovatie is een noodzaak. Zeker in de traditionele en verzadigde markt van financiële dienstverlening.
– Hoe stelt u de klant écht centraal?
– Hoe maakt u de creativiteit in uw organisatie vrij?
– Hoe zorgt u dat plannen werkelijk gerealiseerd worden?

Delphis Marketing verzorgt workshops en trajecten op maat. Samen met uw managers en medewerkers, maar vaak óók samen met uw klanten, vinden we de praktische aanpak voor de uitdaging die innovatie is. Zoals met de nieuwe innovatieworkshops die we voor de leden van het Verbond van Verzekeraars in company op maat verzorgen.

Wij verzorgen de inspiratie, de aansprekende werkvormen en de externe input waardoor iedereen extra uitgedaagd wordt de gebaande paden te verlaten. U en uw mensen brengen de bedrijfskennis, enthousiasme en inspanning in. Zo komen we tot verrassende, maar echt werkende innovatieve oplossingen. In de breedste zin van het woord. Want een innovatie die er toe doet is niet een technische productaanpassing. Het gaat om relevante innovatie in de beleving van de klánt!

Hersteladvies voor beleggingspolissen

Hersteladvies voor beleggingspolissen moet: van de minister, van de AFM en vanuit de eigen professionaliteit en zorgplicht. Consumenten moeten geactiveerd worden. Maar dat moet wel effectief en efficiënt. Het moet immers profijtelijk zijn voor consument, adviseur en aanbieder.

Delphis Marketing heeft een bewezen goed actiemodel ontwikkeld. Dit sluit aan bij de wensen van de AFM en is gebaseerd op de laatste inzichten in emotie en psychologie. Want dát is wat mensen echt drijft.

Neem daarom even contact op voor een goed gesprek over profijtelijke hersteladviezen.

Keurmerk Klantgericht Verzekeren en PARP

Het Keurmerk Klantgericht Verzekeren is voor verzekeraars een must. Alleen al omdat klanten het ontbreken ervan als een gemis ervaren. Maar ook omdat het uw organisatie scherp houdt en u er net weer de puntjes mee op de i zet. De praktische invulling moet wel bij de úw organisatie passen. Het moet bijdragen aan de doelen van uw organisatie en niet worden beleefd een administratieve verplichting.

Daarom gaan wij altijd uit van de bestaande structuren en processen. Alleen al het goed in kaart brengen daarvan is erg waardevol. Vervolgens richten we daarop de uitvoering en normeringen voor het keurmerk in. Hiervoor hanteren we flexibele formats.

Zo katalyseert het keurmerk uw processen én wordt uw klant optimaal bediend. Daar gaat het om!

Neem daarom even contact op voor een goed gesprek over het verkrijgen en behouden van het keurmerk.

Online distributie

Financiële producten zijn… producten. Consumenten willen die gewoon kunnen kopen: via internet. Wij hebben een heldere mening over online distributie door financiële dienstverleners. Het vraagt het opnieuw uitvinden van uw product, uw proces, uw communicatie. Binnen de kaders die wetgever en AFM stellen. Wij kennen alle aspecten waaraan voldaan moet worden en weten uit eigen ervaring ook hoe dit praktisch kan.

Neem daarom even contact op voor een goed gesprek over online distributie.

Neem even contact op voor meer informatie