Veel — niet alle! — verzekeraars zijn druk doende het product approval proces (PAP) in te richten. Dit proces heeft als belangrijkste doel het centraal stellen van de klant bij de ontwikkeling van producten en diensten. Een dergelijk goed beschreven en correct uitgevoerd proces is een wens van de AFM en een ver- eiste om het ‘Keurmerk Klantgericht Verzekeren’ te kunnen verkrijgen. Wat zijn de raakvlakken met de dagelijkse praktijk van het intermediair?

 

Download het hele artikel