Per 1 januari 2008 verliezen verzekeraars het monopolie op fiscaal begunstigde vermogensopbouw. Lijfrentepolissen en Kapitaalverzekeringen Eigen Woning (KEW’s) moeten dan concurreren met spaar- en beleggingsrekeningen. Deze producten kennen andere kosten en een andere provisie. De gevolgen hiervan voor commercie en bedrijfsvoering van het intermediair zijn groot. Deze veranderingen verdienen serieuze aandacht.

 

Download het hele artikel