De traditionele relatie tussen verzekeraars en intermediairs gaat fundamenteel veranderen. Dat heeft grote gevolgen voor alle spelers in de markt, stellen Paul de Heer en Toni Sfirtsis. De huidige relatie tussen intermediair en verzekeraar staat onder druk. Marktontwikkelingen noodzaken de verzekeraars tot het in handen nemen van de regie. Ze dwingen het intermediair sterker in de rol van adviseur. Elk van de betrokken partijen zal zich op basis van rol en bijdrage aan de totale waardeketen moeten inrichten en opstellen naar deze nieuwe positie. Dit heeft verstrekkende gevolgen voor hun samenwerking.

 

Download het hele artikel