De relatie tussen intermediair en (bank)verzekeraar staat onder druk. Op de markt waarop het intermediair opereert vindt een aantal ontwikkelingen plaats met mogelijk vérstrekkende gevolgen voor de samenwerking tussen het intermediair en de (bank)verzekeraars. De huidige patronen van werken staan op de helling. Elk van de betrokken partijen zal hierin positie moeten kiezen en concreet moeten nadenken over rol en bijdrage aan de totale ‘waarde’keten. Langs ontwikkelingen, gevolgen en hun uitwerkingen in de dagelijkse praktijk zullen we komen tot de toekomstige samenwerking tussen verzekeraar en intermediair en een aantal concrete aandachtspunten hierbij.

 

Download het hele artikel