Oude dag producten: ratio is zinloos; ga uit van wat mensen écht drijft!
Het recente BNR pensioendebat miste een kans. Menselijk onbewust gedrag werd aangestipt. Maar werd niet omgezet in concrete nieuwe ideeën over pensioencommunicatie en productideeën. Ik doe een voorzet.

Nú, niet straks!
Gedragswetenschappers als Victor Lamme, Fred van Raaij en Henriëtte Prast zijn het er over eens: de menselijke geest is primair gericht op het heden. Direct voordeel, afwenden van direct gevaar: daar gaat het om. Dat wordt bepaald door het oudste en sterkste systeem in het brein. De toekomst komt alleen voor in het veel zwakkere, rationele deel ervan. Daarom vertonen mensen uitstelgedrag. Dingen lijken in de toekomst minder erg te zijn of minder inspanning te kosten (procrastinatie). En ze hebben in het heden meer waarde dan in de toekomst (delay discount).

 

Download het hele artikel