Het is duidelijk: het gaat economisch nog steeds slecht. Bedrijven moeten omschakelen van opereren in een booming economie naar die in een recessie. Maatregelen moeten worden getroffen. De eerste reactie bij tegenwind: bezuinigen. Vooral op marketing en communicatie. Dat is makkelijk: duidelijk wat het kost, niet precies wat het opbrengt en het afbreukeffect van de bezuiniging is niet direct zichtbaar. Bovendien is volgens velen de helft van elke euro die hieraan gespendeerd wordt sowieso weggegooid. Maar laten we even nadenken vóórdat we voor mensen en organisatie ingrijpende maatregelen treffen. Dat moet wellicht gebeuren, maar dan graag weloverwogen.