We dénken vaak dat een stipte, snelle reis van A naar B ook een goede reis is. Maar is dat ook zo? Rien Brus
en Paul de Heer laten zien dat een reis pas een goede reis is als de klant dat zelf ook vindt. En die klant heeft
meestal andere criteria dan wij. Een pleidooi voor echte kennis van – en vooral begrip voor – onze klant en
zijn reis.

 

Download het hele artikel