Indeling in klanttypen is een oude marketingwijsheid. Vaak wordt dat vertaald in indelingen naar grote of kleine klanten, klanten die één of meer producten hebben afgenomen of klanten met een bepaalde potentie. Maar voor een direct commercieel effect is een andere indeling nodig.