Execution only is een sterk groeiende distributievorm voor verzekeringen. Maar wat betekent het echt voor de consument en voor onze branche? Voor InFinance geef  ik graag het overzicht.
 
Vaak hoor ik: “Execution only, dat is de consument aan zijn lot overlaten; het hem zelf maar laten uitzoeken; het proces over de schutting van de klant gooien; geen verantwoordelijkheid of zorgplicht betrachten.” Dat is geen execution only, dat is helemaal niets! Wat is het dan wel? Het is de moderne distributievorm waarbij de klant een  nancieel product geheel zelfstandig afneemt zonder dat hij daarbij op hem toegesneden advies van de aanbieder ontvangt. Hij krijgt wél de benodigde informatie waardoor hij een verantwoorde keuze kan maken.