Execution only maakt nog geen opgang in de fi nanciële dienstverlening, constateert de AFM. Volgens Arno
Dolders (VVP 1/2014) “is iedereen het erover eens dat het heil niet van execution only moet komen”. Paul de
Heer heeft een andere mening. “Execution only is de distributievorm van een toekomst die al is begonnen.”

 

Download het hele artikel