Digitale innovatie lijkt de oplossing voor alle problemen. Alleen daarvan zouden de zo noodzakelijke disruptieve veranderingen moeten komen. Maar wil een verzekeraar echt structureel een goede positie verkrijgen en behouden, dan moet hij eerst het
vertrouwen terugwinnen. Digitaal is daarbij niet leidend, maar dienend. 
 
In het Tijdschrift voor Marketing staat een interessant artikel van Roland Pont.
Hij doet belangwekkende constateringen. Zo is het vertrouwen in financiële dienstverlening in 2016 weer gezakt. Zorgwekkend. Want dat vertrouwen is de basis voor klandizie. De bedrijfstak zoekt de oplossing in digitale innovaties. Maar als de consument niet het uitgangspunt is, wordt dit een doel op zich in plaats van een instrument. Digitalisering raakt niet de essentie van de klantbehoeften.