Het hersteladvies voor beleggingspolissen roept veel vragen op. Moet het echt? En hoe richt je dat profijtelijk
in, zowel voor de klant als voor jezelf? Paul de Heer schetst de contouren van een praktisch actiemodel en geeft
marketing- en communicatietips voor een efficiënte hersteladvisering.

 

Download het hele artikel