Marketingadvisering
Keurmerk Klantegericht Verzekeren: inventarisatie van status en noodzakelijke acties /plan van aanpak. Contacten met Stichting Toetsing Verzekeraars.
Advisering over distributiekanalen.