Hersteladvies moet
Hersteladvies voor beleggingspolissen moet: van de minister, van de AFM en vanuit de eigen professionaliteit en zorgplicht. Consumenten moeten actief benaderd worden. Maar dat moet wel effectief en efficiënt. Het moet immers profijtelijk zijn voor consument, adviseur en aanbieder.

Bewezen goed actiemodel
Delphis heeft een bewezen goed actiemodel ontwikkeld. Dit sluit aan bij de wensen van de AFM. Natuurlijk bieden wij concrete support. Met de software van partner BeleggingsPolisCheck analyseert u de bestaande polis en biedt u concrete, betere alternatieven. Snel en eenvoudig. De rapporten zijn zo opgesteld dat uw klant alles begrijpt. Belangrijk, want communicatie is essentieel voor het kunnen nemen van de juiste beslissing.

Ook voor het aan tafel krijgen van uw klant. Die lijkt moeilijk te interesseren in verzekeringen en financiële diensten. Daarom hebben wij praktische communicatie ontwikkeld. Gebaseerd op de laatste inzichten in emotie en psychologie. Want dát is wat mensen echt drijft.

Neem daarom even contact op voor een goed gesprek over profijtelijke hersteladviezen. Of lees eerst even het artikel in VVP.