Manager Distributiemarketing a.i.
Het team Distributiemarketing (7 medewerkers) ontwikkelde en realiseerde kleine en grootschalige relatie-evenementen, STP, strategische relatie-segmentaties, de marketingkalender, het management dashboard, marktonderzoek, marktrapportages en productintroducties.