Volgens de AFM worden consumenten met een beleggingspolis nog onvoldoende bereikt
Verzekeraars en adviseurs moeten daarom eind 2014 80% van de klanten met een hypotheekgebonden beleggingsverzekering actief hebben geholpen. Voor klanten met een polis die geen waarde opbouwt moet dit eigenlijk al in het eerste kwartaal van 2014 zijn afgerond.

Aldus de AFM in zijn toelichting bij de streefcijfers voor het activeren van klanten met een beleggingspolis. Voor uw overige klanten worden dit jaar ook streefcijfers vastgesteld. Dit op verzoek van de Minister van Financiën. De AFM gaat het realiseren ervan controleren.

Activeren van klanten
Hieronder verstaat de AFM het aanzetten tot actie en ondersteunen van klanten zodat die inzicht krijgen in de financiële situatie van hun polis (wat is het financiële gat tussen verwachte eindwaarde en doelkapitaal?), overzicht krijgen van hun verbetermogelijkheden en indien nodig stappen ondernemen om hun situatie te verbeteren. Ook een bewuste keuze van de klant om zijn situatie niet te wijzigen, kan daarvan de uitkomst zijn. Een geactiveerde klant is dus een klant die aantoonbaar een bewuste keuze heeft gemaakt over zijn polis.

Benadering, hersteladvies en vastlegging
Activeren bestaat dus eigenlijk uit benaderen van klanten, het geven van een hersteladvies, (gemotiveerd niet) uitvoeren daarvan en vastleggen van de acties. Dat benaderen moet intensief gebeuren; de AFM denkt aan de volgende acties:
a. De klant krijgt een zo persoonlijk mogelijke brief die hem oproept tot actie en uitnodigt voor een adviesgesprek. Hij krijgt een duidelijk handelingsperspectief;
b. Binnen enkele dagen daarna wordt deze brief telefonisch opgevolgd op verschillende tijdstippen;
c. Als hij niet bereikbaar is, ontvangt de klant een slotbrief. Hierin zijn de verrichte inspanningen beschreven, wordt nogmaals de urgentie benadrukt en wordt opgeroepen om zelf contact op te nemen om alsnog te worden geholpen.

Efficiënt hersteladvies
Het is duidelijk dat efficiency van groot belang is om op commercieel verantwoorde wijze deze streefcijfers te kunnen realiseren. Denkt u er ook aan een goede dossiervorming om de inspanningen aan de AFM aan te kunnen tonen!

Lees alle informatie
Wij raden u van harte aan om de brief van de Minister van Financiën en de toelichting van de AFM zelf te lezen. Voor uw gemak de links:
AFM-toelichting-advies-streefcijfers-beleggingsverzekeringena
Rijksoverheid-aanpak beleggingsverzekeringen